Krystyna Giżowska – Zasłużeni dla Miasta Łodzi 12.05.2023 r.